Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, Oruno WordPress Teması’nın (satıcı); ürün satın alan kişi veya firmaya (alıcı) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün fiyatı, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Unvan: Oruno WordPress Teması

Vergi No: 9270744912

Adres: Aşık Veysel Mah. 364. Sokak 2/3 Mamak Ankara

Telefon: 0551 163 54 06

E-mail: destek@orunotema.com.tr

MADDE 3 –  ALICI VE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malı/Ürünü/Hizmeti alan kişinin bilgileri ve malın/ürünün/hizmetin nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Adı ve Soyadı                                        : {FATURA_TAM_AD_UNVANI}

Telefon Numarası                                : {ALICI_TELEFONU}

Malın/Ürünün/Hizmetin Adı            : {URUNLER}

Satış Fiyatı (KDV dâhil)                      : {KARGO_HARIC_SIPARIS_TUTARI}

Kargo Ücreti                                          : {KARGO_BEDELI}

Kargo Dahil Toplam Satış Fiyatı       : {KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}

Ödeme Şekli                                          : {ODEME_YONTEMI}

Teslim Edilecek Kişi                            : {ALICI_TAM_AD_UNVANI}

Teslimat Adresi                                    : {ALICI_ADRESI}

Fatura Adresi                                       : {FATURA_ADRESI}

Sipariş Tarihi                                        : {GUNCEL_TARIH}

MADDE 4 – SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN GEÇERLİLİK (ERİŞİME AÇIK OLMA) SÜRESİ:

4.1. İşbu sözleşme kapsamında tekli ya da sınırsız lisans alımı yapan müşterimiz, yine sözleşmelerce belirlenmiş olan sakıncalı/kötü niyetli işlemler yapmadıkça sınırsız – herhangi bir süresi olmayacak şekilde kullanma imkanına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER (Alıcının önceden bilgilendirildiği hususlar):

5.1. İşbu sözleşme, alıcı tarafından satıcının web sitesi üzerinden onaylanıp satıcıya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

5.2. Alıcı, satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

6.1. Alıcı, tekli lisans alımında sitenin kurulmasına kadar ya da sınırsız lisansta dosyayı alana kadar cayma hakkı vardır. Kurulum/dosya iletimi sonrası yazılım sağlandığı için cayma ya da iade hakkı doğmamaktadır.

MADDE 7 – YETKİLİ HAKEM HEYETLERİ VE MAHKEMELER:

7.1. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı, işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

7.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak ANKARA Tüketici Hakem Heyetleri ile ANKARA Mahkemeleri yetkilidir.